Grønnøra

På Grønnøra blir det produsert Blomster/Plen-jord.

Minsås

På minsås produserer vi Pukk og Grus.

Melby

På melby blir det produsert Sand og Naturgrus.