Grønnøra

På Grønnøra blir det produsert Blomster/Plen-jord.

Melby

På Melby blir det sortert/knust forskjellige fraksjoner av Naturgrus.

Rokkberget

På Rokkberget blir det knust fjell. Både grovt og fint.